Jarní posezení ŠD s rodiči

První jarní den jsme se hostili, povídali si a společně tvořili. Rodiče byli opět výborní - přinesli domácí dobroty a byli k
Celý článek

Nové technologie ve výuce

Není tajemstvím, že se snažíme více zapojit žáky do výuky. Pomáhá nám k tomu vhodně přizpůsobený program Smart Notebook a žákovská zařízení.
Celý článek

Bezpečný pes

Žáci prvního stupně se měli možnost seznámit se stavbou psího těla, signály, které nám psi dávají svými pohyby a postojem a také
Celý článek

Žijeme olympiádou

Olympiáda právě začíná a my jsme se rozhodli i ve výuce, tam kde to jde, se více věnovat olympijskému dění. Máme i
Celý článek

Škola žije i o pololetních prázdninách

Pohybové hry a tancování v tělocvičně s paní učitelkou Potůčkovou a robotika s panem Gembecem oživily školu i o prázdninách. Děti baví
Celý článek

Proč se vzdělávat právě u nás? Co nabízíme?

Škola

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • vstřícná, bezbariérová
 • klidné prostředí, blízko lesa,
 • dobrá dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třída, lyžařský kurz 7. až 9. třída
 • prevence rizikového chování od 1. ročníku
 • speciální hodiny s metodikem prevence
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • komunikace, řešení konfliktů

Školní družina

„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • plně organizovaná pro 1. – 5. ročník
 • provozní doba 6:30 – 16:30 (17:00) hod
 • zájmová činnost – dovedné ruce, pohybové hry
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody