Zápis do 1. třídy

Dne 6. 4. se konal zápis do první třídy. Předškoláci s rodiči se nejdříve šli podívat na představení, které si
Celý článek

Jarní setkání družiny s rodiči

Jarní setkání družiny s rodiči proběhlo 5. dubna 2017. Rádi bychom poděkovali maminkám, tatínkům i prarodičům za to, jak se
Celý článek

Dubák šikula 2017

Ve čtvrtek 30. března 2017 proběhla na ZŠ v Českém Dubu vědomostní soutěž pro žáky třetích tříd – Dubák šikula. Naši
Celý článek

Předškoláci ve škole

Dne 28.3. nás přišli navštívit předškoláci. Nejdříve dostali svačinku, kterou jsme jim nachystali. Poté se šli podívat na hodinu do
Celý článek

Já, ozdoba – návštěva interaktivní výstavy

V pátek jsme se vydali do Muzea skla a bižuterie, abychom se něco dozvěděli o výrobě vánočních ozdob, která má
Celý článek

Proč se vzdělávat právě u nás? Co nabízíme?

Škola

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • vstřícná, bezbariérová
 • klidné prostředí, blízko lesa,
 • dobrá dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třída, lyžařský kurz 7. až 9. třída
 • prevence rizikového chování od 1. ročníku
 • speciální hodiny s metodikem prevence
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • komunikace, řešení konfliktů

Školní družina

„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • plně organizovaná pro 1. – 5. ročník
 • provozní doba 6:30 – 16:30 (17:00) hod
 • zájmová činnost – dovedné ruce, pohybové hry
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody