Hubertka 2018

Začátkem října se šesťáci se svojí třídní učitelkou paní Mikuláškovou zúčastnili preventivní výjezdové akce "Spolu a zdravě" na chatě Hubertka.  Akce byla
Celý článek

Podzimní posezení školní družiny s rodiči

Minulou středu jsme se opět společně sešli ve školní jídelně, abychom si spolu trochu zatvořili a pochutnali na domácích dobrotách. Účast rodinných
Celý článek

Lepší místo ve škole

V těchto dnech začínáme s projektem, jak vylepšit něco v naší škole. Projekt Lepší místo nás má hlavně povzbudit, že kolem nás
Celý článek

Florbalový turnaj mladších žáků – 2. místo

Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili florbalového turnaje v Městské sportovní hale. Hráli skvěle a nakonec vybojovali 2. místo.
Celý článek

100 let od vzniku Československa

Letos slavíme 100 let od vzniku samostatné republiky. Protože tento významný den připadá letos na neděli, většina škol si jej připomíná právě
Celý článek

Proč se vzdělávat právě u nás? Co nabízíme?

Škola

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • vstřícná, bezbariérová
 • klidné prostředí, blízko lesa,
 • dobrá dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třída, lyžařský kurz 7. až 9. třída
 • prevence rizikového chování od 1. ročníku
 • speciální hodiny s metodikem prevence
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • komunikace, řešení konfliktů

Školní družina

„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • plně organizovaná pro 1. – 5. ročník
 • zájmová činnost – dovedné ruce, pohybové hry
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody