Helpíkův pohár 2017

10. května 2017 proběhlo v okolí školy krajské kolo soutěže Helpík. Na soutěžící čekalo celkem pět stanovišť na kterých jednotlivé dvojice
Celý článek

Vzpomínka na rýnovická školní léta

Před 150 lety byl, podle dochovaných dokumentů, položen základní kámen k jedné malé venkovské škole v Rýnovicích. Léta plynula a malá škola
Celý článek

McDonald’s Cup – 20. ročník

Ve čtvrtek 4. května se odehrálo v Železném Brodě základní kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Vybraní žáci 4. a 5. tříd
Celý článek

Čarodějnické odpoledne

Letošní čarodějnické odpoledne bylo chladné a větrné, ale to nám vůbec nepokazilo dobrou náladu při soutěžení ani při opékání buřtíků
Celý článek

Výstava výtvarných prací „Pohádkový život“

Ve dnech 4. až 17. května můžete ve výstavním pavilonu jabloneckého Eurocentra shlédnout jubilejní 20. výstavu výtvarných prací žáků všech
Celý článek

Proč se vzdělávat právě u nás? Co nabízíme?

Škola

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • vstřícná, bezbariérová
 • klidné prostředí, blízko lesa,
 • dobrá dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třída, lyžařský kurz 7. až 9. třída
 • prevence rizikového chování od 1. ročníku
 • speciální hodiny s metodikem prevence
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • komunikace, řešení konfliktů

Školní družina

„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • plně organizovaná pro 1. – 5. ročník
 • provozní doba 6:30 – 16:30 (17:00) hod
 • zájmová činnost – dovedné ruce, pohybové hry
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody