INFORMACE, AKTUALITY

Proč se vzdělávat právě u nás?
Co nabízíme?


Škola
„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • rodinná, vstřícná, bezbariérová
 • poloha v blízkosti lesa, výborná dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • klidné prostředí, zdravé klima pro výuku
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třída, lyžařský kurz 7. – 9. třída
 • prevence rizikového chování od 1. ročníku
 • speciální hodiny s metodikem prevence
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • osobnostní výchova, kolektivní vztahy
 • komunikace, řešení konfliktů
Školní družina
„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • plně organizovaná pro 1. – 5. ročník
 • provozní doba 6.30 – 16.30 hod
 • zájmová činnost – dovedné ruce, pohybové hry
 • turistika
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody
 

Elektronická ŽK


Kontakty
 
  škola: 483 305 317       mobil: 731 449 105
  e-mail: skola@zsrynovice.cz
  školní družina: 484 849 605      družina mobily: 773 752 872 / 873 / 874
  jídelna: 481 011 013        jidelna@zsrynovice.cz

číslo účtu: 27-630810227/0100
Úplný název organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace.

IČ: 72743352
Poštovní adresa
Pod Vodárnou 10
466 05 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: 9dmmmwg
Kontakty