Akce

Akce školního roku: 2016/20172015/2016, 2014/2015, 2013/2014

  Preventivní programy Hubertka 2017

  V průběhu týdne se na chatě Hubertka v Jizerských horách postupně vystřídaly všechny třídy druhého stupně. Cílem bylo poznat se navzájem v jiných situacích, než je běžné ve třídě a více poznat kolektiv.

  Celý článek

  Výuka skupinově a jinak

  S tímto mottem jsem nastoupil do nového školního roku. Díky modernizaci počítačů u interaktivních tabulí a zkušenostem nabitým v rámci školení lektorů jsem mohl začít intenzivně zařazovat do výuky nové prvky, které mají více modernizovat výuku směrem k individualizaci a skupinové práci žáků.

  V praxi to znamená, že tam, kde to jde, budou ve výuce využita „chytrátka“, tedy převážně mobilní telefony, případně se pracuje přímo v učebně informatiky. Na nich potom bude možné spouštět různé aktivity, které zaštiťuje firma SMART Technologies, ale jde i o jiné aktivity dostupné na internetu.

  Anketa o potenciálně nejzajímavější téma z fyziky 7. ročníku

  Anketa o potenciálně nejzajímavější téma z fyziky 7. ročníku

  Tam kde potom žáci mají odpovídat individuálně, nebo pracovat sami, umožní jim tyto aktivity tak činit, aniž by to za ně udělal někdo jiný a naopak tam, kde je nutná spolupráce, ukáže se jako naprosto nezbytná. A pokud skupina nepracuje jako tým, neuspěje.

  Třídění na tělesa a látky mohli žáci provést na svých zařízeních přímo v lavicích.

  Třídění na tělesa a látky mohli žáci provést na svých zařízeních přímo v lavicích.

  V uplynulých hodinách počítačů a fyziky jsme stihli vyzkoušet jak posílání odpovědí od každého žáka zvlášť, tak také aktivity pro skupinky žáků v čele s oblíbeným Kvízem s příšerkami. Dosavadní zkušenost je taková, že žáci si touto formou zopakované nebo nově probírané učivo pamatují a hodiny jim přijdou zábavnější. Nezbývá, než vytrvat a věřit, že se podobné aktivity stanou běžnou součástí našich hodin a žáci se na ně budou těšit.

  Martin Gembec

  Celý článek

  Pozorování skvrn na Slunci

  5. 9. jsme se probudili do slunečného dne a proto jsme o velké přestávce a po ní i ve třídách uspořádali pozorování Slunce. Samozřejmě vše s bezpečným filtrem, který ochrání oči při pozorování dalekohledem. Žáci a nakonec i rodiče žáků první třídy, kteří zrovna odcházeli domů, si mohli prohlédnout mimořádné množství i velikost slunečních skvrn, jaké se na Slunci vyskytují jen jednou za několik let.

  Slunce fotografované obilem za okulárem dalekohledu. Dobře vidíme dvě hlavní skupiny skvrn, které šly vidět s filtrem i pouhým okem.

  Slunce fotografované obilem za okulárem dalekohledu. Dobře vidíme dvě hlavní skupiny skvrn, které šly vidět s filtrem i pouhým okem.

  Dvě největší skupiny skvrn přes okulár s větším zvětšením. Skvrny jsou asi o 1000 stupňů chladnější místa povrchu Slunce, proto se nám jeví tmavá.

  Celý článek