Projekty

Škola se snaží financovat svůj rozvoj také z různých projektů. Aktuálně jsme zapojeni do EU peníze školám. Díky němu se mohou děti na prvním stupni setkávat s výukou doplněnou o aktivity s interaktivní tabulí.

V předchozích letech jsme realizovali nákup výpočetní techniky a interaktivních tabulí také z jiných projektů pod názvy Umím to! (projekt pro předškolní děti se speciálními potřebami) a SIPVZ (tvorba digitálních učebních materiálů)