Družina

Provozní doba školní družiny

Ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin,
odpoledne do 16:30 a ve středu až do 17:00.

PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY JE MOŽNÝ DO 7:30 HODIN.

Umístění žáků do oddělení

1. oddělení 1. třída vedoucí vychovatelka Lenka Riegerová telefon 773 752 874
2. oddělení 2. třída paní vychovatelka Olina Lachmanová telefon 773 752 873
3. oddělení 3., 4., 5. třída paní vychovatelka Barbora Blažková telefon 773 752 872

Příchody žáků z oběda

Žáci 1. a 2. třídy chodí na oběd po 12. hodině a zpět do oddělení se vrací ve 12:40.
Žáci 3., 4. a 5. třídy se vrací z oběda v PO, ST a ČT zpět do oddělení ve 13:35.

V PÁTEK JSOU ŽÁCI 3. TŘÍDY PO OBĚDĚ JIŽ VE 12:35, ŽÁCI 4. A 5. TŘÍDY VE 13:00 HOD.

ŽÁKY PO OBĚDĚ UVOLŇUJEME VE 12:40 – 13:00, POPŘ. VE 13:35 hodin (III. oddělení).
Pokud potřebujete, aby dítě odešlo domů dříve, odchází na oběd ihned po skončení vyučování. Do družiny vůbec nejde. Po obědě odchází do šatny a domů. Lísteček s tímto sdělením předá vyučujícímu a informuje příslušnou vychovatelku.

Uvolňování žáků ze školní družiny

ŽÁKY ZE ŠD UVOLŇUJEME PO OBĚDĚ (viz. uvedeno výše), V 15:00 HODIN A KDYKOLIV PO 15. HODINĚ.

Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku.

Uvolňování na lístečky – znění:
Prosím o uvolnění (jméno dítěte) ze ŠD (den, hodina). Odchází sám/a – v doprovodu.
Přebírám plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost po opuštění školy.
Datum, podpis rodiče.
Vyzvedávání dítěte ze školní družiny pověřenou osobou: dokument ke stažení.

Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde.