Školní družina

Provozní doba školní družiny

Ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin,
odpoledne do 16:30 a ve středu až do 17:00.

PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY JE MOŽNÝ DO 7:30 HODIN.

Umístění žáků do oddělení

1. oddělení 1. třída + 4.třída vedoucí vychovatelka Lenka Riegerová telefon 773 752 872
2. oddělení 2. třída paní vychovatelka Olga Lachmanová telefon 773 752 873
3. oddělení 3., 4., 5. třída paní vychovatelka Barbora Blažková telefon 773 752 874

Příchody žáků z oběda

Žáci 1. třídy chodí na oběd pondělí až pátek po 12. hodině a zpět do oddělení se vrací ve 12:40.

Žáci 2. třídy chodí na oběd v pondělí, ve středu a v pátek po 12. hodině a zpět do oddělení se vrací ve 12:40. Ve čtvrtek ve 13:oo hodin a do oddělení se vrací ve 13:35.

Žáci 3., 4. a 5. třídy se vrací v Po, St a Čt z oběda zpět do oddělení ve 13:35.

V pátek jsou třeťáci po obědě již ve 12:35, 4.+5. třída pak ve 13:00 hodin.

PO OBĚDĚ UVOLŇUJEME ŽÁKY VE 12:35 – 13:00, POPŘÍPADĚ VE 13:35.
Pokud potřebujete, aby dítě odešlo domů dříve, odchází na oběd ihned po skončení vyučování. Do družiny vůbec nejde. Po obědě odchází do šatny a domů. Lísteček s tímto sdělením předá vyučujícímu a informuje příslušnou vychovatelku.

Uvolňování žáků ze školní družiny

Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku.

Uvolňování na lístečky – znění:
Prosím o uvolnění (jméno dítěte) ze ŠD (den, hodina). Odchází sám/a – v doprovodu.
Přebírám plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost po opuštění školy.
Datum, podpis rodiče.

Vyzvedávání dítěte ze školní družiny pověřenou osobou: dokument ke stažení.

Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde.