Základní informace

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Naše školní družina je organizována ve třech odděleních. Provoz je zajištěn ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin, odpoledne do 16:30 a ve středu až do 17:00.

Umístění žáků do oddělení

1. oddělení 1. + 4. třída vedoucí vychovatelka Lenka Riegerová telefon 773 752 874
2. oddělení 2. třída paní vychovatelka Olga Lachmanová telefon 773 752 873
3. oddělení 3., 4., 5. třída paní vychovatelka Barbora Blažková telefon 773 752 872