Základní informace

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Naše školní družina je organizována ve třech odděleních. Provoz je zajištěn ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin, odpoledne do 16:15 (16:20 – pondělí+ středa)

Umístění žáků do oddělení

vedoucí vychovatelka Lenka Riegerová telefon 773 752 874
paní vychovatelka Olga Lachmanová telefon 773 752 873
paní vychovatelka Barbora Blažková telefon 773 752 872