Informace pro zájemce o rozšířenou výuku informatiky

Třída s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky je tu i pro vás.

Naše základní škola s rozšířenou výukou informatiky zařazuje výuku počítačů již od 4. ročníku (1 hod týdně) a od 6. ročníku vyšší hodinovou dotaci pro výuku informatiky (3 hodiny). Počítače jsou využívány i v ostatních předmětech a nad rámec výuky podporujeme i žáky, kteří mají zájem se zdokonalit v některém z oborů (např. tvorba časopisu, programování, multimédia). K žákům přistupujeme individuálně a díky spolupráci a podpoře pedagoga se i nově příchozí snadno začlení a zdokonalí.

Ve 4. a 5. ročníku získá žák základní přehled o počítači a jeho programovém vybavení. Naučí se ovládat kancelářské programy (práce s textem, základy tabulkového kalkulátoru, prezentační dovednosti). Seznámí se podrobně s možnostmi využití různých služeb internetu a využívá je k tvorbě školních prací i přípravě prezentací před spolužáky. Nechybí samozřejmě důraz na bezpečné využití internetu. Zařazena je práce s multimédii, tedy práce s grafickými editory a základy zpracování zvuku a videa. Snahou je připravit žáky komplexně na další studium na druhém stupni a nadstandardně je vybavit i při případném přechodu na gymnázium.

V 6. až 9. ročníku se postupně zvyšuje náročnost úloh. Jestliže v 6. ročníku se zabýváme podrobněji textovým editorem, v sedmém již zacházíme k jeho detailům vhodným pro přípravu prací do školy. Podobně základní činnosti s tabulkovým kalkulátorem postupně zdokonalujeme tak, aby v osmém ročníku žák řešil i náročné úlohy. Průběžně zdokonalujeme prezentační dovednosti a využíváme k tomu i další programy, včetně online aplikací (Google aj.). Výuku zpestřujeme různými úlohami z oblasti grafiky, zvuku nebo videa, které mají být přípravou na budoucí život (např. fiktivní firma a její portfolio, reklama, webové stránky, 3D aplikace, ). Pravidelně se účastníme celosvětových aktivit v programování a na závěr studia se žáci seznámí také s tvorbou aplikací v programovacím jazyce C#.

Pokud máte zájem o naši nabídku, neváhejte a navštivte nás po telefonické dohodě. Návštěvu školy si můžete domluvit i mimo termíny Dnů otevřených dveří. Rádi se Vám budeme věnovat. Přihlášku si prosím vytiskněte a vyplněnou doneste do školy nebo pošlete na naši adresu:
Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou
Stahovat můžete ve formátu DOC nebo PDF.

Žádost rodičů o přestup dítěte na školu.

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 483 305 317, nebo e-mailu: skola@zsrynovice.cz