4. třída

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Kostelníková

Rozvrh hodin

Archiv třídy

Hana B., Natálie B., Matěj Č., Bohumil F., Tereza F., Natálie G., Agáta G., Adéla H., Jan J., Kateřina K., Kryštof K., Nicol K., Karolína K., Anna K., Nikola K., Nikola K., Anna Barbora M., Miroslav M., Tomáš P., Adéla R., Tereza Š., Emilie Š., Marek U., Lukáš V., Jakub Z., Kateřina Z.

Akce třídy

  Bylinky v Sedmihorkách

  Ve středu 11. 10.  jsme vyrazili na ekologický program do Sedmihorek. Čekalo nás dopoledne plné bylinek. Náš první úkol byl vyjmenovat co nejvíce bylinek, které známe nebo které jsme ochutnali. Poté nás Andrea rozdělila do skupinek, dostali jsme svoji bylinku a uzdravovali svého „nemocného pána“. Pak nás čekala krátká přestávka, kterou jsme dokonale využili k vyřádění se ve vedlejší místnosti s pódiem a matracemi. Na závěrečnou část programu – vaření a ochutnávání bylinných čajů – nás přišla navštívit babka kořenářka a čarodějnice v jedné osobě – naše paní učitelka. Nabídla nám lipový čaj a sušenky. Součástí bylo samozřejmě i speciální zaklínadlo. Tento bylinkový program se nám nejen líbil, ale i chutnal.

  Jitka Kostelníková

  Celý článek

  Výuka v terénu

  V pátek 29. 9. jsme se učili trochu jinak. V tomto nádherném podzimním počasí jsme vyrazili s mapou do lesa a cestou plnili ve skupinkách úkoly z českého jazyka, matematiky, přírodovědy, vlastivědy, první pomoci a dopravní výchovy.

  Většina z nás viděla mapu na orientační běh prvně, proto jsme se nejprve seznámili se značkami, abychom věděli, kudy jít a hlavně kde hledat schovaná dřívka, za jejichž nalezení jsme obdrželi příslušný úkol. Za každý splněný úkol nám paní učitelka přidělila body a po splnění všech úkolů jsme dostali mapu, kde byl zakopán poklad. Ten jsme našli a spokojeně se vrátili do školy, kde na nás po obědě čekala sladká studená odměna.

  Text: Jitka Kostelníková, foto: Kateřina Nachtneblová

  Celý článek

  To jsme MY

  Tak už je to tady. Sešli jsme se na začátku školního roku s naší novou paní učitelkou třídní. A to jsme my.

  Celý článek