Preventivní programy

Dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí ve formátu PDF:

Minimální preventivní program

Program proti šikanování

Prevence rizikového chování

V rámci prevence rizikového chování budou i v letošním školním roce ve škole realizovány preventivní programy, které vycházejí z komplexního programu „Jít dál“. Cílem tohoto programu je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku a při takto zajištěné návaznosti efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků.

Programy primární prevence zajišťují odborní lektoři ze společnosti Maják o.p.s., Liberec.

Realizace preventivních programů ve školním roce 2017/2018

4. ročník: Alkohol a kouření; Jsme parta?
5. ročník: Kybersvět
6. ročník: Závislosti; Čas změny
7. ročník: Krása; Návykové látky
8. ročník: Sexualita; Digitální domorodci
9. ročník: Rizikové sexuální chování; Extremismus

Adaptační program – 6. ročník – 4. 10. 2017

Tematické programy:  Zdravé tělo – 2. ročník; Agrese – 3. ročník; Sranda nebo ubližování? – 8. ročník

Termíny programů budou upřesněny.

Bližší informace o programech na majakops.cz.

Lenka Riegerová, školní metodik prevence