Školní řád

Aktuální dokument se zahrnutými změnami k bezpečnosti a schválený školskou radou je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Součástí školního řádku je také Sankční řád.