Sběr papíru

Vážení rodiče. Sběr papíru proběhne ve škole od 21. října do 24. října 2019. Papír můžete zavézt do sběrny (např. v ul. Želivského,
Celý článek

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ

Upozorňujeme žáky na celoplošný zákaz používání mobilních telefonů během výuky i přestávek v prostorách školy!!!   V případě porušení budou udělena výchovná opatření dle
Celý článek

VEX IQ Challenge – robotická soutěž v Praze

Také letošní práci robotického kroužku jsme zakončili soutěží v Praze, kde se sešlo více než 30 týmů z celé republiky. Robotická vozítka
Celý článek

Bubla Cup 2019

V pondělí 24. června se uskutečnil tradiční turnaj chlapců ve florbalu. Hlavním organizátorem byl Matěj Kroupa z 9. třídy, který také rozdal
Celý článek
Sedmička v Mexiku

Školní akademie 2019: Cesta kolem světa

V úterý 18. června jsme se díky vystoupením tříd společně vydali kolem světa a rozloučili se s deváťáky. Školní akademie se zkrátka
Celý článek

Proč se vzdělávat právě u nás? Co nabízíme?

Škola

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • vstřícná, bezbariérová
 • klidné prostředí, blízko lesa
 • dobrá dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třídy, lyžařské dny 7. až 9. třídy
 • prevence rizikového chování od 1. ročníku
 • speciální hodiny s metodikem prevence
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • komunikace, řešení konfliktů

Školní družina

„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • plně organizovaná pro 1. – 5. ročník
 • zájmová činnost – dovedné ruce, pohybové hry
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody