VEX IQ Challenge – robotická soutěž v Praze

Také letošní práci robotického kroužku jsme zakončili soutěží v Praze, kde se sešlo více než 30 týmů z celé republiky. Robotická vozítka
Celý článek

Bubla Cup 2019

V pondělí 24. června se uskutečnil tradiční turnaj chlapců ve florbalu. Hlavním organizátorem byl Matěj Kroupa z 9. třídy, který také rozdal
Celý článek
Sedmička v Mexiku

Školní akademie 2019: Cesta kolem světa

V úterý 18. června jsme se díky vystoupením tříd společně vydali kolem světa a rozloučili se s deváťáky. Školní akademie se zkrátka
Celý článek

Pohádkový les

V úterý 4. června připravili žáci 9. třídy tradiční Pohádkový les pro I. stupeň základní školy. Dlouho před akcí se na ni
Celý článek

Turnaj ve Streetballu se vydařil

Školní turnaj ve streetbalu proběhl v pondělí 27. května v Městské hale. Naši školu reprezentovala tři družstva. Chlapci z devítky soutěžili pod
Celý článek

Proč se vzdělávat právě u nás? Co nabízíme?

Škola

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • vstřícná, bezbariérová
 • klidné prostředí, blízko lesa
 • dobrá dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třídy, lyžařské dny 7. až 9. třídy
 • prevence rizikového chování od 1. ročníku
 • speciální hodiny s metodikem prevence
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • komunikace, řešení konfliktů

Školní družina

„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • plně organizovaná pro 1. – 5. ročník
 • zájmová činnost – dovedné ruce, pohybové hry
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody