Vánoční trhy a zpívání v kostele

K dotvoření vánoční atmosféry neodmyslitelně patří vánoční trhy a zpívání v kostele. Žáci několik týdnů pod vedení paní učitelky Matoušové a dalších...
Read More
Vánoční trhy a zpívání v kostele

Organizace příštího týdne

II. stupeň Čtvrtek 19.12. - první dvě vyučovací hodiny dle rozvrhu - v 10 h přesun do Kina Radnice - 10:45-12:45 - promítání -...
Read More
Organizace příštího týdne

Mikulášská

I v letošním roce na první stupeň zavítal Mikuláš se svými anděly a čerty. Každá třída zazpívala krásné písně a i letos...
Read More
Mikulášská

Upozornění pro rodiče

Na prvním stupni se vyskytly vši. Prohlédněte doma dětem vlasy. V šatnách čepice vkládat do rukávů. Děkujeme
Read More
Upozornění pro rodiče

Rozsvícení vánočního stromu v Rýnovicích

Vybraní žáci prvního stupně, pod vedení p. učitelky Lenky Chaloupkové, zazpívali v sobotu 30.11. při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Rýnovicích. Kytarový...
Read More
Rozsvícení vánočního stromu v Rýnovicích

Proč se vzdělávat právě u nás? Co nabízíme?

Škola

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • vstřícná, bezbariérová
 • klidné prostředí, blízko lesa
 • dobrá dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třídy, lyžařské dny 7. až 9. třídy
 • prevence rizikového chování od 1. ročníku
 • speciální hodiny s metodikem prevence
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • komunikace, řešení konfliktů

Školní družina

„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • plně organizovaná pro 1. – 5. ročník
 • zájmová činnost – dovedné ruce, pohybové hry
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody