2016/2017

  Lady a Bubla Cup

  Jako každý rok žáci deváté třídy s pomocí paní učitelky Adamcové uspořádali turnaj v přehazované (Lady Cup) a ve florbale (Bubla Cup). Turnaje se hrály celé dopoledne a myslím si, že pro některé žáky to bylo docela vyčerpávající. Všichni žáci podali nádherné výkony a za ty byli také oceněni sladkou odměnou.

  Celý článek

  Závěrečné vystoupení „O krok dál“

  Vážení rodiče, učitelé, žáci, přátelé. Jsme opravdu nadšeni z toho, jak jste se zhostili příprav našeho společného závěrečného vystoupení. 26. června 2017 ožila tělocvična dopoledním vystoupením všech tříd a letos poprvé i podvečerním představením pro veřejnost.

  Celý článek

  Návštěva poslanecké sněmovny

  Bývalá žákyně rýnovické školy a současná poslankyně za Liberecký kraj paní Mgr. Jana Pastuchová pozvala naše žáky na návštěvu budovy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Při prohlídce se nás sama ochotně ujala, a tak jsme mohli navštívit i místnosti, kam se běžně návštěvníci nedostanou.

  Celý článek

  Pohádkový les

  I v roce 2017 si naši deváťáci (a dva osmáci) připravili pro první stupeň tradiční akci v lese nad školou. Převlečeni za různé postavy z pohádek a dobrodružných příběhů dávali dětem úkoly. Pobyt na čerstvém vzduchu a sladká odměna na konci, to určitě každého potěší.

  https://www.youtube.com/watch?v=6kPsC0_0R_o

  Fotoreportáž Aleše Nachnebla najdete na stránce 4. třídy.

  Celý článek

  150. výročí založení ZŠ Rýnovice

  V sobotu 27. května 2017 od 10 hodin do 16 hodin se konala vzpomínková akce. Akci zahájila paní ředitelka s primátorem panem Petrem Beitlem. Poté si navštěvníci mohli poslechnout dětský dechový orchestr pod vedením pana Lachmana. Následně si prohlédli retro třídu a vzpomínkovou místnost, kde našli staré třídní výkazy a fotografie. Žáci osmé a deváté třídy provedli zájemce všemi učebnami a zavedli je do jídelny na ochutnávku Rýnovického perníku.

  Velké poděkování patří učitelům a žákům, kteří se podíleli na přípravách akce.

  Více fotografií zde.

   

  Celý článek

  Helpíkův pohár 2017

  10. května 2017 proběhlo v okolí školy krajské kolo soutěže Helpík. Na soutěžící čekalo celkem pět stanovišť na kterých jednotlivé dvojice ukazovaly své znalosti z oboru první pomoci. Naše škola vyslala do „boje“ dva soutěžní týmy Lucku Beldovou a Honzu Pešata, Nelu Ševčíkovou a Alexe Svobodu. První dvojice se umístila na krásném 3. místě a druhá dvojice na pěkném 7. místě. Oběma dvojicím děkujeme za reprezentaci školy a doufáme, že se takovýto úspěch bude opakovat i v příštích ročnících.

  https://www.facebook.com/oshelpik/videos/1224374724341796/

  video: Helpík z.s (FB)

  Celý článek

  Vzpomínka na rýnovická školní léta

  Před 150 lety byl, podle dochovaných dokumentů, položen základní kámen k jedné malé venkovské škole v Rýnovicích.

  Léta plynula a malá škola se rozrostla na plně organizovanou školu základní.

  A právě ta by chtěla, při příležitosti svého kulatého výročí, pozvat nejen všechny bývalé učitele a žáky, ale i veřejnost na vzpomínkové setkání.

  Akce se uskuteční v sobotu 27. května 2017 od 10 hodin do 16 hodin.

  Návštěvníci si mohou prohlédnout současnou moderní budovu, zavzpomínat nad fotografiemi a kronikami, připomenout si dobové školní pomůcky. Zástupci školy pro ně připravili také malé občerstvení, ale především příjemně strávený den mezi vzpomínkami na uplynulá školní léta.

  A pokud sami doma máte nějaké vzpomínkové materiály na dobu svých studií, které jste strávili ve škole v Rýnovicích, prosím, zapůjčte je nebo darujte škole. Dostanou se tak do jejich vzácných a hýčkaných pamětí. Kontakt: 483 305 317, email: jmasindova@zsrynovice.cz

  Celý článek

  McDonald's Cup - 20. ročník

  Ve čtvrtek 4. května se odehrálo v Železném Brodě základní kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Vybraní žáci 4. a 5. tříd se nakonec umístili ve velice vyrovnaných zápasech na pěkném 4. místě. Do dalšího kola ale bohužel nepostupují. Děkujeme všem účastníkům za velké nasazení do hry a reprezentaci školy.

  Celý článek

  Zápis do 1. třídy

  Dne 6. 4. se konal zápis do první třídy. Předškoláci s rodiči se nejdříve šli podívat na představení, které si pro ně připravili žáci třetí a čtvrté třídy s paní učitelkou Koudelkovou a Chaloupkovou. Po skončení představení následoval samotný zápis. Paní učitelky si s dětmi povídaly a tím i vyzkoušely, jestli umí říci své jméno, adresu a vědí, kdy mají narozeniny. Další věcí, kterou by měli budoucí prvňáčci zvládnout, je rozeznání barev, nakreslení postavy a přednesení básničky nebo zazpívání písničky. Za odměnu každý z nich dostal tašku od firmy Lego a mohl si vybrat dáreček.

  Více fotek naleznete zde.

  https://youtu.be/FEPvn9xK6Yk

  Celý článek

  Předškoláci ve škole

  Dne 28.3. nás přišli navštívit předškoláci. Nejdříve dostali svačinku, kterou jsme jim nachystali. Poté se šli podívat na hodinu do první třídy a vyzkoušeli si roli prvňáčků. A pak my, jakožto devátá třída, jsme si pro ně připravili program, při kterém plnili různé úkoly na stanovištích. Dostali kartičky se svými jmény, na které dostávali razítka zvířátek za splněnou disciplínu. Úkolů bylo celkem osm - překážková dráha, pavoučí stěna, přelézt propast, lovení medvěda, prolézání obručemi, slepý had, kličkovaná a neposlušné míče. Děti všechno zvládly bravurně a moc se jim to líbilo. Na rozloučenou od nás dostaly vlastnoručně vyrobené medaile a malou dobrotu.

  Celý článek

  Turnaj ve vybíjené

  V pátek 17. března se v Městské hale v Jablonci n/N uskutečnil turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnili vybraní žáci 4. a 5. třídy.

  Celý článek

  Vystoupení ke dni žen

  Ve čtvrtek 9. března zazpívali žáci naší školy v klubu Jablonexu nejen maminkám a babičkám, ale všem přítomným udělali radost svým vystoupením v podobě básniček, pohádkových melodií a tanečkem. Žáky 3. a 4. třídy doprovázely paní učitelky Koudelková a Chaloupková. Z žáků 4. třídy zahrál Ondra Hvězda na buben, Aleš Nachtnebl na housle, Tereza Ježková na flétnu a na kytaru Veronika Blažková a Adéla Cermanová. Děkujeme žákům i učitelům za přípravu i reprezentaci. Fotografie Kateřiny Nachtneblové z 9. třídy najdete v galerii a autorka nám jako příjemný bonus sestříhala i video.

  https://youtu.be/u2iQvJ_RWKA

   

  Celý článek

  Zimní den

  Pečlivé plánování (rozuměj přesouvání) termínu „Zimního dne“ přineslo své ovoce. Počasí vyšlo dokonale a podobně úžasnou lyžovačku určitě minimálně dva roky nepamatujeme (pravda, před rokem nebyl sníh a před dvěma roky bylo podobně hezky). Krásného dne si užili i bobisté a turisté a na zimním stadionu se klouzali bruslaři.
  Za všechny učitele i žáky bychom rádi poděkovali za vzorné chování a jsme rádi, že všichni dorazili v pořádku zpět.

  Celý článek

  Lyžařské dny 2017

  Od středy 11. ledna do úterý 17. ledna probíhaly lyžařské dny pro žáky 7., 8. a 9. ročníku.

  Celý článek

  Vánoční besídka

  Dne 22. 12. pořádala devátá třída vánoční besídku pro celou školu. Každá třída si něco připravila a předvedla. Nejčastěji se zpívaly různé koledy v doprovodu s paní učitelkou. Opravdu originální byla první třída, která se tématicky připravila a měla opravdu úžasné kostýmy! Ale krásně zpívali všichni a byla pěkná vánoční atmosféra. A to je nejdůležitější. Nakonec si devátá třída připravila taneční vystoupení. Měla jsem, jako žačka deváté třídy, obrovskou radost, když se děti zvedly a přidaly se k nám. Myslím, že můžu za všechny žáky ZŠ Rýnovice poděkovat paním učitelkám, které nám s přípravou pomohly a měly s námi obrovskou trpělivost. Taky bych chtěla poděkovat Dorce a Kubovi, kteří akci skvěle uváděli. Myslím, že jsme si to všichni užili a pobavili se. Další super akce, při které se ukázalo, jaká jsme dobrá parta.

  Celý článek

  Nový krmelec nad vodárnou

  Už jsme vás informovali průběžně na stránkách tříd a družiny, že zvířátka potřebují nový krmelec, protože starý z roku 2005 po deseti letech dosloužil. Máme radost, že se do výroby různým způsobem zapojili žáci sedmé až deváté třídy, ačkoli nejvíc to padlo na sedmáky, symbolicky, jako v roce 2005. A protože s družinou to začalo, když jsme 2. prosince s laskavým svolením lesníka pokáceli označené stromy, muselo to s družnou i v pátek 16. 12. skončit. Pravda, ještě bude třeba v lednu dodělat příčné vzpěry, proto je krmelec pro jistotu zajištěn provizorně ke stromu. V lednu přidáme ještě korýtko, nicméně pokud už něco pro zvířátka máte, zajděte do lesa nad vodárnu a hledejte jej vlevo jako dříve. Děkujeme Lesům ČR, jmenovitě panu Kuthanovi, za poskytnutí materiálu a odvoz do lesa.

  Celý článek

  Zpívání v kostele a vánoční trhy

  Stejně jako každý rok jsme rádi, že jste si našli čas na návštěvu kostela i naší školy. Vystoupení dětí ze základní i mateřské školy bylo pěkně proloženo hrou na trubku, flétnu a housle. Ve škole pak čekalo občerstvení a vánoční výrobky. Fotografie Kateřina Nachtneblová, video Jan Klein.

  https://youtu.be/vg31CX_cYW8

  Celý článek

  Rozsvícení vánočního stromu v Rýnovicích

  V pátek 9. prosince jsme se účastnili hojně navštěvované akce „Rozsvícení vánočního stromu v Rýnovicích“. Měli jsme možnost ji zahájit zpěvem vánočních písní a koled. Ihned poté se ukázal letošní strom v celé své kráse. Byli jsme spokojeni a podle usměvavých tváří jsme nebyli sami.

  https://youtu.be/Mz2CvyJO4F0

  Celý článek

  Školní betlém

  Přípravy na Vánoce vrcholí. Dokončují se výrobky na vánoční trhy, nacvičují se písně na zpívání v kostele. Pod vedením naší skvělé výtvarnice Dany Matoušové pak vznikl naprosto úžasný betlém, na kterém se podílela celá škola. Najdete jej u vstupu do staré budovy a už se na vás těší, až k nám zavítáte 15. prosince po vystoupení v kostele. Zhruba po 16:30 bude škola otevřena všem zájemcům, kteří si budou chtít popovídat, ochutnat nějaké dobroty a koupit něco pěkného na našich trzích.

  Celý článek

  Mikulášská besídka

  Cinkot zvonečků, zpěv písní a básničky se nesly k uším Mikuláše a jeho nezbytných pomocníků na školní Mikulášské besídce. Každý jsme si od Mikuláše vyslechl, jak se nám dařilo, jak jsme byli hodní, nebo jestli jsme trochu zlobili a určitě jsme slíbili, že se kdyžtak zlepšíme. Už už to vypadalo, že za naši snahu nebudeme odměněni, to když Mikuláš, čerti i andělé náhle odešli. Ale naštěstí to dobře dopadlo. Fotografie od žáků deváté třídy najdete v tomto odkazu.

  Celý článek

  Krmelec bude!

  Pan učitel Gembec slíbil, že letos krmelec bude, a tak je nejvyšší čas slib splnit. Začal tím, že vyrazil do lesa pro stromy k tomuto účelu určené. To samozřejmě až po dohodě s panem lesním, který stromy k pokácení označil. Děti ze třetího oddělení mu při kácení nadšeně asistovaly, pomáhaly s úklidem větví a ochotně také dva stromy do školy odnesly.

  Celý článek

  Vánoční dílna

  Již 16. rokem se u nás pořádala „Vánoční dílna“, na které si děti samy mohou vyrobit něco s vánoční tématikou. Letos tak vznikl například svícínek, papírové hvězdy metodou quilling a anděl.

  Celý článek

  Florbalový turnaj: kategorie mladší

  Ve čtvrtek 10. listopadu se v Městské sportovní hale konal florbalový turnaj 1. až 5. tříd. Zúčastnilo se 9 týmů z jabloneckých a přilehlých základních škol. Hrálo se na malém hřišti v počtu 3+1 a naši školu reprezentoval výběr žáků ze 4. a 5. třídy. Po vypjatých zápasech a velice těsných výsledcích jsme nakonec skončili na pěkném 7. místě.

  Celý článek

  Podzimní setkání družiny s rodiči

  Už čtvrtým rokem pořádáme pravidelná posezení družiny s rodiči. Nápad se ujal, což je vidět i na letošním setkání.

  Celý článek

  Halloween ve škole

  Nápad deváté třídy na uspořádání Halloweenu se ujal a i když to v Česku není svátek, který bychom slavili, pro řadu z nás je to příjemné zpestření všedních školních dnů. Pro první stupeň měli žáci deváté třídy připravený program a ani zbývající žáci se nenechali zahanbit a připravili si často mimořádně povedené masky.

  Celý článek

  Florbalový turnaj: kategorie starší

  Vybraní žáci z 8 a 9. třídy se v pondělí 24. října zúčastnili florbalového turnaje základních škol, který se konal v Městské hale v Jablonci nad Nisou. Ve skupině se s námi utkaly školy ZŠ Arbesova, Gymnázium Dr. Randy a ZŠ Rychnov. Po dlouhém boji jsme se umístili na pěkném 3. místě. První místo obsadila ZŠ Arbesova a tím postoupila do dalšího kola. Největší zásluhu na našem výkonu měl Jakub Jaroš, kterému se podařilo během turnaje střelit osm branek. Společně jsme usoudili, že budeme muset ještě více trénovat. Všem klukům děkujeme a doufáme, že příště to bude postup.

  Celý článek

  Návštěva vítěze Extraligy 2015/2016

  V uplynulé sezóně se povedl výjimečný double hokejistům HC Bílí Tygři Liberec, když vyhráli základní část i play-off nejvyšší soutěže. S Masarykovým pohárem pro mistra se u nás zastavil na besedu náš bývalý žák a dnes člen kádru Bílých Tygrů Tomáš Havlín.

  Celý článek