Zájmová činnost

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme:

Basketbal
středa 15:30 – 17:00
3. – 6. třída
vedoucí Jindra Bobková
při TJ Bižuterie
začátek říjen
Robotika
Pondělí 15:00 – 16:30
4. až 9. třída
vedoucí Mgr. Martin Gembec
v rámci projektu EU
začátek 19. 9. 2018
Taneční kroužek
Pondělí 15:00 – 16:00
1. až 5. třída
vedoucí Bc. Lucie Potůčková
více upřesníme
Klub zábavné logiky
Středa 12:45 – 13:30
(1.), 2., 3. třída
vedoucí Mgr. Martin Gembec
v rámci projektu EU
začátek 19. 9. 2018
Logopedická cvičení
Středa 12:30 – 13:30
1., 2. třída
vedoucí Bc. Lucie Potůčková
Keramika
(pravděp.) Středa 14:00 – 15:30
3. až 9. třída
vedoucí Mgr. Dana Matoušová
více upřesníme

Zájmová činnost ve školní družině:

Dovedné ruce (2. až 4. třída), pondělí 15:00 – 16:30, vede Lenka Riegerová
Pohybové hry  (2. až 5. třída), úterý 15:00 – 16:30, vede Barbora Blažková