4. třída

Den s TU

14.3.2020 | 0 Comments

Zkratka v názvu článku neznamená nic jiného než třídní učitelku. Protože se s dětmi vídáme poměrně málo, zorganizovala jsem si pro ně na poslední den [...]

Přírodověda na talíři

12.3.2020 | 0 Comments

V přírodovědě nejen poznáváme živou a neživou přírodu, ale zároveň se připravujeme na nový předmět, který nás čeká v šesté třídě – [...]

Tvoříme

10.3.2020 | 0 Comments

V hodinách výtvarné výchovy se nejen seznamujeme s různými výtvarnými technikami, ale také se učíme i spolupráci, toleranci a dalším důležitým dovednostem, [...]

Mokré vysvědčení

10.3.2020 | 0 Comments

V podzimních měsících jsme všichni absolvovali plavecký výcvik v místní plavecké hale. V deseti lekcích jsme si osvojili různé plavecké styly a zdokonalili se v [...]

Sedmihorky 2019

10.3.2020 | 0 Comments

I v letošním školním roce jsme navázali na tradici a na začátku roku jsme vyrazili na ekologický program do Sedmihorek. Letos jsme se dozvěděli, jak vznikly [...]

Soutěž – Talent pro firmy

7.3.2020 | 0 Comments

Někteří žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili soutěže T – profi (talent firmy). Soutěžní úkol byl postavit jeřáb ze stavebnice Merkur dle zadaných [...]

Vánoční akademie

7.1.2020 | 0 Comments

V roce 2019 nám tradiční vánoční zpívání v tělocvičně povýšilo na Vánoční akademii. Jednotlivé třídy měly připravené písně s vánoční tématikou. [...]
1 2