Koronavirus

Testování žáků 9. ročníků

14.4.2021 | 0 Comments

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách [...]

Testování žáků na COVID

8.4.2021 | 0 Comments

Vážení zákonní zástupci, Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo 06. 04. 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12. 4. 2021 povinné [...]

ONLINE: Zápis do první třídy

23.3.2021 | 0 Comments

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se Den otevřených dveří opět neuskuteční. Přijměte proto, prosím, pozvání k malé procházce po naší škole [...]

Výuka pro 3. – 9. ročník od 8. 2. 2021

30.12.2020 | 0 Comments

Od 8. 2. 2021 bude i nadále pro 3.- 9. ročník pokračovat povinná distanční výuka. Informace o rozvrhu najdete v Bakalářích. Žáci mají nárok na dotovaný oběd, [...]

Výuka pro 1. a 2. ročníky od 8. 2. 2021

30.12.2020 | 0 Comments

Výuka pro žáky 1. a 2. třídy bude pokračovat i nadále formou prezenční výuky. Organizace příchodu – hlavní vchod Žáci 1 .ročníku 7:30 –  7:40 [...]

Uzavření školy 21.12 – 22. 12. 2020

14.12.2020 | 0 Comments

Vážení zákonní zástupci,   vzhledem k aktuálnímu vládnímu nařízení bude škola ve dnech 21.-22.12. uzavřena. Distanční výuka nebude probíhat. [...]
1 2 3 4