Družina

Provozní doba školní družiny

Ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin,
odpoledne do 16:30.

V pondělí, úterý a ve čtvrtek nabízíme prodlouženou provozní dobu. (pondělí do 17:00 ZČ Dovedné ruce, úterý do 16:45  ZČ Pohybové hry, čtvrtek do 17:00 ZČ Přírodovědný kroužek)

PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY JE MOŽNÝ DO 7:30 HODIN.

Umístění žáků do oddělení

1. oddělení 1. + 2. třída paní vychovatelka Barbora Blažková telefon 773 752 872
2. oddělení 3. + 4. třída vedoucí vychovatelka Lenka Riegerová telefon 773 752 874

Příchody žáků z oběda do oddělení

1. oddělení, B. Blažková – 1. třída KAŽDÝ DEN VE 12.40, 2. třída v pondělí 13.30, ostatní dny ve 12.40.

2. oddělení, L. Riegerová – pondělí, středa, čtvrtek, pátek ve 13:30 (v úterý odpolední vyučování) 

 

ŽÁKY PO OBĚDĚ UVOLŇUJEME VE 12:40 – 13:00, popř. ve 13.30 (3. + 4. třída pozdější odchod z oběda)

Pokud potřebujete, aby dítě odešlo domů dříve, odchází na oběd ihned po skončení vyučování. Do družiny vůbec nejde. Po obědě odchází do šatny a domů. Lísteček s tímto sdělením předá vyučujícímu a informuje příslušnou vychovatelku.

Uvolňování žáků ze školní družiny

Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku.

Uvolňování na lístečky – znění:
Prosím o uvolnění (jméno dítěte) ze ŠD (den, hodina). Odchází sám/a – v doprovodu.
Přebírám plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost po opuštění školy.
Datum, podpis rodiče.

Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde.