Družina

Provozní doba školní družiny

Ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin,
odpoledne do 16:30.

PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY JE MOŽNÝ DO 7:30 HODIN.

Umístění žáků do oddělení

1. oddělení 1. třída

+ dívky 4.tř.

vedoucí vychovatelka Lenka Riegerová telefon 773 752 874
2. oddělení 2. + 3. třída

+ chlapci 4.tř.

paní vychovatelka Barbora Blažková telefon 773 752 872

Příchody žáků z oběda do oddělení

I. oddělení (1. třída+děvčata 4.) pondělí, středa 13:30

úterý, čtvrtek, pátek 12:35  (ÚT 4. ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ), ČT,PÁ děvčata 4. 13:00

II. oddělení (2.+3. třída + chlapci 4.) pondělí – pátek 13:30    (ÚT 3.+4. ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ)

Uvolňování žáků ze školní družiny

Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku.

Uvolňování na lístečky – znění:
Prosím o uvolnění (jméno dítěte) ze ŠD (den, hodina). Odchází sám/a – v doprovodu.
Přebírám plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost po opuštění školy.
Datum, podpis zákonného zástupce

Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde.