Školní družina

Provozní doba školní družiny

Ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin,
odpoledne do 16:15 (16:20).

V pondělí a v ůterý nabízíme prodlouženou provozní dobu (pondělí do 16:45 – ZČ Dovedné ruce, úterý do 16:40 – ZČ Pohybové hry).

PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY JE MOŽNÝ DO 7:30 HODIN.

Umístění žáků do oddělení

1. oddělení 1. třída paní vychovatelka Barbora Blažková telefon 773 752 872
2. oddělení 2. třída + část 3. třídy vedoucí vychovatelka Lenka Riegerová telefon 773 752 874
3. oddělení 3. – 5. třída paní vychovatelka Olga Lachmanová telefon 773 752 873

 

Příchody žáků z oběda do oddělení

1. oddělení, B. Blažková – pondělí, středa, pátek 12:35, úterý, čtvrtek 13:30

2. oddělení, L. Riegerová – pondělí 13:30, úterý až pátek 12:40, třeťáci chodí ve středu a ve čtvrtek na oběd s paní učitelkou a jsou zpět v oddělení ve 13:00 hodin

3. oddělení, O. Lachmanová – pondělí, středa, čtvrtek 13:30, úterý – odpolední vyučování, pátek 12:40 třeťáci + 13:00 žáci 4. a 5. třídy (chodí na oběd po skončení vyučování s vyučujícím, po obědě přechází do oddělení).

ŽÁKY PO OBĚDĚ UVOLŇUJEME VE 12:40 – 13:00, POPŘ. VE 13:35 hodin.
Pokud potřebujete, aby dítě odešlo domů dříve, odchází na oběd ihned po skončení vyučování. Do družiny vůbec nejde. Po obědě odchází do šatny a domů. Lísteček s tímto sdělením předá vyučujícímu a informuje příslušnou vychovatelku.

Uvolňování žáků ze školní družiny

Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku.

Uvolňování na lístečky – znění:
Prosím o uvolnění (jméno dítěte) ze ŠD (den, hodina). Odchází sám/a – v doprovodu.
Přebírám plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost po opuštění školy.
Datum, podpis rodiče.

Vyzvedávání dítěte ze školní družiny pověřenou osobou: dokument ke stažení.

Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde.