Základní informace

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Naše školní družina je organizována ve dvou odděleních. Provoz je zajištěn ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin, odpoledne do 16:30.

Umístění žáků do oddělení

1. oddělení 1. třída

+ děvčata 4. tř.

vedoucí vychovatelka Lenka Riegerová telefon 773 752 874
2. oddělení 2. + 3. třída

+ chlapci 4. tř.

paní vychovatelka Barbora Blažková telefon 773 752 872