Základní informace

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Naše školní družina je organizována ve dvou odděleních. Provoz je zajištěn ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin, odpoledne do 16:30.

Umístění žáků do oddělení

1. oddělení 1. + 2. třída paní vychovatelka Barbora Blažková telefon 773 752 872
2. oddělení 3. + 4. třída vedoucí vychovatelka Lenka Riegerová telefon 773 752 874