Výběr stravného – termíny

Úhrada zálohy stravného v hotovosti na následující měsíc proběhne následovně:

ČTVRTEK  24.října 2019

7:00 – 7:20 hod. v kanceláři vedoucí ŠJ (vchod ze silnice od kostela)

7:40 – 8:15 hod. v prostorách školní jídelny

14:30 – 15:45 hod. v kanceláři vedoucí ŠJ (vchod ze silnice od kostela)

PÁTEK  25.října 2019

7:40 –9:00 hod. v prostorách školní jídelny