Výběr stravného – termíny

Úhrada zálohy stravného v hotovosti na následující měsíc proběhne následovně:

28.3.2019 – ČTVRTEK

7:00 – 7:20 hod. v kanceláři vedoucí ŠJ (vchod ze silnice od kostela)

7:40 – 8:15 hod. v prostorách školní jídelny

14:30 – 15:45 hod. v kanceláři vedoucí ŠJ (vchod ze silnice od kostela)

 

29.3.2019 – PÁTEK

od 7,40 hod. – 10,00 hod. Školní jídelna