Kontakt

 škola: 483 305 317    mobil: 731 449 105
 školní družina: 484 849 605    jídelna: 481 011 013
e-mail: skola@zsrynovice.cz   jidelna@zsrynovice.cz
Název organizace:
Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
 Datová schránka ID: 9dmmmwg
 Poštovní adresa: Pod Vodárnou 10, 466 05, Jablonec nad Nisou
Platební styk – účet u KB: 27-630810227/0100

Vedení školy

ředitelka školy Mgr. Jana Mašindová jana.masindova@zsrynovice.cz
zástupkyně ředitelky Mgr. Petra Kadlečková petra.kadleckova@zsrynovice.cz

Seznam vyučujících

 

Ing. Michal Krejčík
michal.krejcik@zsrynovice.cz
Ing. Mgr. Dagmar Březinová
dagmar.brezinova@zsrynovice.cz
český jazyk
PaedDr. Věra Lindnerová
vera.lindnerova@zsrynovice.cz
třídnictví: 4. třída
Mgr. Jana Horáková
jana.horakova@zsrynovice.cz
třídnictví: 2. třída
Mgr. Lenka Chaloupková
lenka.chaloupkova@zsrynovice.cz
třídnictví: 3. třída
Mgr. Petra Kadlečková
petra.kadleckova@zsrynovice.cz
zástupkyně ředitelky školy, třídnictví: 9. třída
hudební výchova, český jazyk
Mgr. Blanka Koudelková
blanka.koudelkova@zsrynovice.cz
třídnictví: 5. třída
anglický j., vlastivěda, hudební výchova, pracovní výchova
Mgr. Martin Kubeček
martin.kubecek@zsrynovice.cz
třídnictví: 8. třída
dějepis, vých. k občanství, přírodopis, zeměpis, pracovní výchova
Mgr. Jana Mašindová
jana.masindova@zsrynovice.cz
ředitelka školy
matematika, vlastivěda, pracovní výchova
Ing. Lenka Mikulášková
lenka.mikulaskova@zsrynovice.cz
třídnictví: 7. třída,
matematika, chemie, fyzika, přírodopis, výchova k občanství
konzultace M-Ch:
pá 14–15 hod
Mgr. Dana Matoušová
dana.matousova@zsrynovice.cz
třídnictví: 6. třída,
český jazyk, anglický j., výtvarná v., pracovní v.
Bc. Lucie Potůčková
lucie.potuckova@zsrynovice.cz
třídnictví: 1. třída
angličtina hrou
Bára Bobková
bara.bobkova@zsrynovice.cz
hudební výchova

Školní metodik prevence

Lenka Riegerová 1. stupeň lenka.riegerova@zsrynovice.cz úterý 9.40 – 10.40, po dohodě 16.30 – 17.30
Mgr. Martin Kubeček 2. stupeň martin.kubecek@zsrynovice.cz úterý 13.40 – 14.25

Výchovný poradce

Mgr. Petra Kadlečková petra.kadleckova@zsrynovice.cz pondělí 14.00 – 15.00, pátek 10.00 – 11.00

Asistent pedagoga

Bára Bobková bara.bobkova@zsrynovice.cz
Barbora Blažková barbora.blazkova@zsrynovice.cz
Lenka Jacenková lenka.jacenkova@zsrynovice.cz
Iveta Jiříčková iveta.jirickova@zsrynovice.cz
Pavlína Pilzová pavlina.pilzova@zsrynovice.cz

Školní družina

Lenka Riegerová
lenka.riegerova@zsrynovice.cz
vedoucí vychovatelka školní družiny
Barbora Blažková
barbora.blazkova@zsrynovice.cz
vychovatelka školní družiny

Administrativa a hospodářka

Jindra Bobková jindra.bobkova@zsrynovice.cz

Školní jídelna

vedoucí šk. jídelny Ludmila Křivánková jidelna@zsrynovice.cz
šéfkuchař Aleš Vlasák
kuchařka Jana Plátková
kuchařka

Recepční

Iva Hlavatá

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Petr Jonáš petr.jonas@vedomipravnici.cz +420 775 689 139

Kde nás najdete?

GPS:
50.7453078N, 15.1512014E
Zobrazit na Mapy.cz, Google mapy
MHD:
linka 112, 110 – obě zastávka Rýnovice, Samoobsluha
linka 101 – zastávka Sídliště Janovská
Významný orientační bod
a parkování:
kostel Sv. Ducha naproti škole