Koronavirus

  INFORMACE: Zápis do 1. třídy

  Plakát k zápisu ke stažení zde nebo klinutím na obrázek.

  Celý článek

  Pokyn pro používání ochranných pomůcek

  Celý dokument ke stažení zde nebo klinutí na obrázek.

  Celý článek

  Výuka pro 3. - 9. ročník od 8. 2. 2021

  Od 8. 2. 2021 bude i nadále pro 3.- 9. ročník pokračovat povinná distanční výuka.

  Informace o rozvrhu najdete v Bakalářích.

  Žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u hlavního vchodu do budovy školy každý pracovní den od 11,30 do 14,30. Všem žákům jsou obědy odhlášeny.  Pokud žák bude mít o oběd zájem, je třeba se k odběru oběda přihlásit den předem.

   

  Mgr. Jana Mašindová
  ředitelka školy
  Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice
  Pod Vodárnou 10
  příspěvková organizace
  tel. 483 305 317

  Celý článek

  Výuka pro 1. a 2. ročníky od 8. 2. 2021

  Výuka pro žáky 1. a 2. třídy bude pokračovat i nadále formou prezenční výuky.

  Organizace příchodu - hlavní vchod

  Žáci 1 .ročníku 7:30 -  7:40

  Žáci 2. ročníku 7:45 - 7:55

  Žáky pobývající v ranní družině dovedou do třídy vychovatelky ŠD.

  Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, hodiny tělesné a hudební výchovy budou využity dle potřeb výuky.

  Školní družina

  Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníků je zajištěn od 6:30 hodin do 16:00 hodin.

  Ranní družina: z důvodu zachování stejnorodosti skupiny budou také žáci pobývající v ranní družině rozděleni do oddělení podle tříd.

  Toto opatření platí po celou provozní dobu školní družiny.

  Žáky prosím vybavte na každý den teplým oblečením a obuví pro venkovní aktivity.

  Školní jídelna

  Žáci 1. a 2. ročníků budou automaticky přihlášeni k odběru obědů.

  Případné odhlášení proveďte den předem prostřednictvím e-mailu.

  Povinnost nosit roušky

  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  Vybavte proto své děti dostatečným množstvím roušek pro možnost výměny.

  Doporučujeme vždy pečlivě zvážit zdravotní stav vašeho dítěte.

  Celý článek

  Uzavření školy 21.12 - 22. 12. 2020

  Vážení zákonní zástupci,

   

  vzhledem k aktuálnímu vládnímu nařízení bude škola ve dnech 21.-22.12. uzavřena. Distanční výuka nebude probíhat. Rozvrhové změny posledního dne výuky 18.12. budou zveřejněny během zítřejšího dne.

   

  Děkujeme za pochopení.

  Celý článek

  Provoz školy od 30. 11. 2020

  Provoz školy od 30. 11. 2020 

  • provoz školní družiny je zachován pouze pro 1. a 2. ročník
  • žáci 1. a 2. stupně vstupují samostatně (tzn. bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců/jiných osob) ve vymezeném čase:
  7:30 Nová budova 1. ročník
  Nová budova – vstup pro vozíčkáře 4. ročník
  7:40 Nová budova 2. ročník
  Nová budova – vstup pro vozíčkáře 3. ročník
  7:45 Nová budova 6. + 8. ročník
  Nová budova – vstup pro vozíčkáře 5. ročník
  7:55 Nová budova 7. ročník
  Nová budova – vstup pro vozíčkáře 9. ročník
  • 9. ročník– od 30. 11. 2020 plná prezenční výuka
  • 6. – 8. ročník rotační výuka: prezenční výuka dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020 (střídání celých tříd po týdnech) a distanční výuka dle rozvrhu platného od 14. 10. 2020 pro online výuku (žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona)
  Termín Prezenční výuka ve škole Distanční výuka doma
  30. 11. – 04. 12. 2020 9., 7. 6., 8.
  07. 12. – 11. 12. 2020 9., 6., 8. 7.
  14. 12. – 16. 12. 2020 9., 7. 6., 8.
  17. 12. – 18. 12. 2020 9., 6., 8. 7.
  • u vstupu si žáci vydezinfikují ruce
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • pro žáky doporučujeme 2 – 3 roušky na den
  • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají
  • při hudební výchově je zakázán zpěv; místo tělesné výchovy je možno za příznivých podmínek uskutečnit vycházky v okolí školy

  STRAVOVÁNÍ

  • školní jídelna je v provozu, všichni žáci budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů
  • V rámci zachování všech epidemiologických nařízení chodí žáci v daných intervalech na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce
  • v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky

  POHYB DALŠÍCH OSOB V BUDOVĚ ŠKOLY

  • ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce, osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Do školy lze vstoupit jen na základě předchozí domluvy.
  Celý článek

  Uzavření školy od 14. 10. 2020

  Na základě rozhodnutí Vlády ČR dochází z důvodu šíření Covidu-19 k uzavření školy v době od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. Žáci nebudou v uvedeném termínu do školy docházet a výuka bude probíhat povinnou distanční formou. Z tohoto důvodu žádáme o důsledné sledování Bakalářů, kam budou informace o výuce zadávány.

   

  Školní jídelna

  Všichni žáci mají v tuto chvíli odhlášené obědy. V případě zájmu je nutné oběd přihlásit každý den do 7:00.

  Rozpis výdeje: 1. - 3. ročník – 11: 45 -12:00

  1. - 5. ročník – 12:15 – 12:30
  2. ročník – 13:00 – 13:30
  3. - 9. ročník – 14:00 – 14:15

   

  Školní družina

  Mimo provoz zůstává rovněž školní družina.

  Celý článek

  Distanční výuka - informace

  Vážení rodiče,

  ačkoli jsme měli snahu připravit školu na mimořádný provoz ještě před vyhlášením preventivních opatření, vláda včera rozhodla poněkud jinak. Proto jsme opatření týkající se provozu naší školy, která vstupují v platnost od pondělí, upravili.

  Třídy 1. stupně se vyučují nadále podle rozvrhu. Zrušeno je plavání ve 3. a 4. ročníku. (místo 2h plavání – 2h TV). Opatření se nadále dotýkají jen zákazu zpěvu. Tělesná výchova není omezením dotčena. Platí používání roušky ve společných prostorách školy.

  Provoz školní družiny je zachován.

  Třídy 2. stupně jsme rozdělili takto

  • 12. 10. až 16. 10. 2020
   • prezenční výuka: 6. a 7. ročník,
   • distanční - výuka na dálku: 8. a 9. ročník

   

  • 19. 10. až 23. 10. 2020
   • prezenční výuka: 8. a 9. ročník,
   • distanční - výuka na dálku: 6. a 7. ročník.

  Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem. Žáci budou dodržovat platný rozvrh od 1.9. 2020, vyjma TV, VV, PV, HV (zde budou zadávány činnosti a úkoly také v prostředí „Teams – úkoly“, stejně tak jako v ostatních předmětech). Výuka bude probíhat prostřednictvím tzv. videokonference v prostředí Teams. V případech potřeby má škola k zapůjčení PC proti podpisu smlouvy o výpůjčce

  Výdej obědů během distanční výuky

  Školní jídelna umožní odběr přihlášených obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

  Při vyzvednutí obědů je oběd možný vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

  Výdej oběda se provádí formou bezkontaktního výdeje v době od 11.40 – 12.00 hodin u hlavního vchodu do budovy školy. V případě, že nemáte zájem o odebírání oběda, prosím nahlašte tuto skutečnost na email: jidelna@zsrynovice.cz.

  V jiném čase nebude strávníkovi oběd vydán !!!

   

  Na dny 26. a 27. 10. vyhlásilo ministerstvo školství volné dny. Z uvedeného vyplývá, že v návaznosti na státní svátek a podzimní prázdniny výuka v týdnu 26. – 30. října 2020 nebude probíhat.

   

  Prosíme o pochopení neobvyklé situace a děkujeme všem za spolupráci

  Celý článek

  Povinné nošení roušek během výuky u žáků 2. stupně

  Vážení zákonní zástupci, reagujeme na nařízení vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

  " Roušky budou od pátku povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky. "

   

  Děkuji za pochopení a spolupráci,
  Mgr. Petra Kadlečková​

  Celý článek

  Povinnost nošení roušek od 10.9

  Vážení zákonní zástupci,

  vzhledem k aktuální situaci a nařízení vlády Vás žádáme, abyste od čtvrtka 10.9. Vaše děti  vybavili dvěma rouškami a ​sáčkem na jejich uložení. Momentálně je příkaz nosit roušky ve společných prostorách školy, ve třídách by žáci mohli být bez roušek. Celou situace budeme sledovat a případně aktualizovat. Prosím sledujte systém Bakaláři, popř. webové stránky školy.

   

  Děkujeme za spolupráci, Mgr. Petra Kadlečková

  Celý článek

  Čestné prohlášení

  V příloze naleznete čestné prohlášení k vyplnění.

   

  Čestné prohlášení

  Celý článek

  Hodnocení výsledků školní rok 2019/2020

  Vážení rodiče,

   

  v přiloženém souboru najdete osnovu hodnocení žáků ve 2. pololetí.

   

  Hodnocení

  Celý článek

  AKTUÁLNĚ: Rozvrh pro žáky 1. a 2. stupně, platný od 8. 6. 2020

  Rozvrhy pro žáky 1. a 2. stupně, platné od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020.

  Celý článek

  DŮLEŽITÉ: Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

  Vážení zákonní zástupci,

  v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám zasíláme informace pro obnovení omezeného provozu i na druhém stupni a možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit.

  Od 08. 06. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků i na druhém stupni.

  Celý článek

  DŮLEŽITÉ: Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

  Prosíme, aby všichni žáci, kteří jsou přihlášení k výuce od pondělí 25. 5. 2020 přinesli s sebou Vámi vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (podpis nesmí být starší než 3 dny).

  Celý článek

  Informace týkající se dopravy (MHD)

  Od pondělí 25. 5. 2020 se obnovuje provoz školních linek. Jedná se o následující linky:

  Celý článek

  DŮLEŽITÉ: Informace pro žáky 9. třídy

  Vážení rodiče a naši milí deváťáci,

  v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Jedná se o prezenční konzultace z předmětů český jazyk a matematika

  Celý článek

  Termín přijímacích zkoušek na SŠ

  Vážení rodiče, vážení žáci,

  Celý článek

  Kancelář školy pro veřejnost

  Kancelář školy pro veřejnost je k dispozici:

  pondělí                   8.00 - 10.00 hod.

  středa                      9.00 - 11.00 hod.

  pátek                       8.00 - 10.00 hod.

  Celý článek

  Žádost o ošetřovné při péči o dítě

  Vážení rodiče,

  žádost o ošetřovné při péči o dítě si můžete ve škole vyzvednout v pondělí 23. března, v úterý 24. března a ve středu 25. března vždy v čase od 8.00 do 10.00 hodin.

  Celý článek

  Zadávání učiva v době zavřené školy

  Vážení rodiče, žáci,

  veškeré studijní materiály k domácí přípravě budou chodit max. 3x týdně (po - st- pá) v rozsahu, který je v kompetenci jednotlivých vyučujících​. První zaslání proběhne tuto středu 18. 3. 2020.

  Celý článek

  ZRUŠENO: Den otevřených dveří

  Vážení rodiče, milí žáci,

  Celý článek

  DŮLEŽITÉ: Informace k uzavření škol v ČR

  Vážení rodiče, milí žáci,

  Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11. 3. 2020 zrušit z důvodu epidemiologické situace v ČR výuku na základních, středních i vysokých školách do odvolání. Ve škole bude po dobu uzavření probíhat sanitace všech prostor, pedagogové budou pro své žáky připravovat zadání pro práci doma.

  Celý článek