Přijímací řízení na střední školy

Informace k přijímacímu řízení na střední školy sledujte na:

EDULK

MŠMT