Projekt v českém jazyce

Projektová práce 3. třídy ve skupinách – určování rodu podstatných jmen.