První pomoc

-masáž srdce, bezvědomí, telefonní čísla na 1. pomoc – to vše jsme si osvěžili z 1. třídy