Dokumenty

Zápis do 1. třídy

Potřebné dokumenty:
občanský průkaz
rodný list dítěte
zápisní lístek (vytiskněte a přineste vyplněný)
žádost o zápis do 1. třídy (vytiskněte a přineste vyplněnou)
žádost o odklad školní docházky (vytiskněte a přineste vyplněné) – žádost o odklad je nutné také doložit doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučením školského poradenského zařízení

Další informace:
informace a kritéria přijetí
spádová oblast

Přestup z jiné školy

Stáhněte si žádost rodičů o přestup dítěte na školu.

Rozšířená výuka informatiky

V případě, že přihlašujete dítě do třídy s rozšířenou výukou informatiky, stáhněte si přihlášku: DOC nebo PDF a také výše zmíněný dokument k přestupu z jiné školy.

Školní řád a sankční řád, omluvenky

Aktuální Školní řád je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.
Jeho přílohou je rovněž Sankční řád.
Předpřipravené lístečky na omluvenky.

Hodnocení žáků

Klasifikační řád můžete stahovat zde ve formátu pdf.

Školní vzdělávací program

Kompletní dokument je k nahlédnutí v budově školy. Výňatek podstatných částí nabízíme formou PDF dokumentu ke stažení.

Žádost o povolení IVP (individuální vzdělávací plán)

Dokument ke stažení…

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za rok 2016 podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Starší výroční zprávy…