Rozvrhy hodin

Kliknutím na odkaz se vám otevře Tabulka OneDrive, kde máte k dispozici rozvrhy hodin ve verzi se zkratkami předmětů, nebo s celými názvy vč. jmen vyučujících.

ROZVRHY HODIN PLATNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

aktualizace: 22. 11. 2019 20:00