1. třída

Třídní učitelka:

Mgr. Lenka Chaloupková

 

 

Akce třídy