2. třída

Třídní učitelka:

Bc. Lenka Potůčková

 

Akce třídy