3. třída 2019/2020

Třídní učitelka:

Mgr. Lenka Chaloupková

Rozvrh hodin

Archiv třídy

 

Akce třídy

  Vánoční akademie

  V roce 2019 nám tradiční vánoční zpívání v tělocvičně povýšilo na Vánoční akademii. Jednotlivé třídy měly připravené písně s vánoční tématikou. Sešli jsme se tak všichni poslední školní den v tomto roce a společně si zazpívali.

  Celý článek

  Mikulášská

  I v letošním roce na první stupeň zavítal Mikuláš se svými anděly a čerty. Každá třída zazpívala krásné písně a i letos jednohlasně slíbili, že budou hodní. Jako pozornost dostali adventní kalendář, aby se mohli den po dni blížit ke Štědrému večeru.

  Celý článek

  30. výročí Sametové revoluce

  Během celého týdne probíhala mezipředmětová výuka připomínající 30. výročí Sametové revoluce. Nejen v hodinách hudební výchovy se zakázanými písněmi, matematiky co by výpočtu samotného data, samozřejmě také během dějepisu a vlastivědy, kdy byla žákům hravou formou připomínána doba komunismu. Žáci během výtvarné a pracovní výchovy tvořili z krepového papíru karafiáty, co by symbol 17.listopadu. Celá škola se poté sešla v tělocvičně, kde jsme se seřadili do oblíbeného znaku Václava Havla, do tvaru srdce. Společně jsme si poslechli píseň Modlitbu pro Martu a na závěr všichni symbolicky zacinkali klíči. Každý si pak zanechal otisk prstu na české vlajce, která nám bude pro vzpomínku zdobit naši chodbu. A pamatujte, že mír a láska vítězí nad lží a nenávistí.

  Celý článek

  Halloweenská škola

  25.10. proběhla akce s názvem Halloweenská škola. Žáci v maskách chodili po jednotlivých stanovištích, která si pro ně připravila devátá třída, které bych chtěla tímto velmi poděkovat.

  Celý článek

  Dýně ve městě =O)

  Žáci 1. - 5. třídy, druhého oddělení školní družiny a Vendy Schindlerová ze 6. třídy se zapojili do akce pořádané DDM Vikýř a ozdobili dřevěné dýně. "Naživo" si je můžete prohlédnout před OC Central do pondělí 4. listopadu.

  Celý článek

  Halloween ve 3. třídě

  V pátek ožila naše škola strašidly. Deváťáci a paní učitelka Lindnerová nám připravili den plný her a soutěží. Na závěr jsme i sladkost dostali  🙂 a odcházeli domů plni zážitků.

  Celý článek

  Mazlíček kočka

  Kočičí kožíšek máme všichni rádi.

  Celý článek

  Tvoříme z listí

  Na výtvarce jsme pracovali ve skupinkách a výsledek stojí ta to 🙂

  Celý článek

  Ekoprogram Sedmihorky

  Jaké jsou kameny v Českém ráji? Samé drahokamy. Dokonce jsme si sami nějaké našli.

  Celý článek