4. třída 2019/2020

Třídní učitelka:

PaedDr. Věra Lindnerová

Rozvrh hodin

Archiv třídy

 

Akce třídy

  Den s TU

  Zkratka v názvu článku neznamená nic jiného než třídní učitelku. Protože se s dětmi vídáme poměrně málo, zorganizovala jsem si pro ně na poslední den prvního pololetí Den s třídní učitelkou. Oslovila jsem kolegyni Mgr. I. Riedlovou, která je, krom své aprobace, také zkušenou lektorkou dětské jógy. Připravila si pro nás "malou ochutnávku" cvičení, která se protáhla na zhruba dvě hodinky. Společný čas jsme strávili ve velmi příjemné atmosféře. Cvičení i následnou relaxaci jsme si opravdu užili.

  Celý článek

  Přírodověda na talíři

  V přírodovědě nejen poznáváme živou a neživou přírodu, ale zároveň se připravujeme na nový předmět, který nás čeká v šesté třídě - přírodopis. Svoje poznatky tak zařazujeme do biologického systému.

  Rozdělení plodů se semeny jsme si vyzkoušeli i prakticky. Zkoumali jsme předložené vzorky plodů, jejich semena, chuť, vůni, barvu, strukturu a zařazovali je podle získaných informací do příslušné skupiny.

   

  Celý článek

  Tvoříme

  V hodinách výtvarné výchovy se nejen seznamujeme s různými výtvarnými technikami, ale také se učíme i spolupráci, toleranci a dalším důležitým dovednostem, které můžeme využívat i v jiných předmětech.

   

   

   

  Celý článek

  Mokré vysvědčení

  V podzimních měsících jsme všichni absolvovali plavecký výcvik v místní plavecké hale. V deseti lekcích jsme si osvojili různé plavecké styly a zdokonalili se v plaveckých disciplínách. Pod vedením lektorů jsme se učili splývat, potápět, plavecký styl prsa, kraul i znak. Naše úsilí bylo po zásluze odměněno Mokrým vysvědčením.

   

  Celý článek

  Sedmihorky 2019

  I v letošním školním roce jsme navázali na tradici a na začátku roku jsme vyrazili na ekologický program do Sedmihorek. Letos jsme se dozvěděli, jak vznikly zdejší pískovcové skály.

   

  Celý článek

  Soutěž - Talent pro firmy

  Někteří žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili soutěže T - profi (talent firmy). Soutěžní úkol byl postavit jeřáb ze stavebnice Merkur dle zadaných parametrů. Za svůj výkon si žaci vybojovali krásné 4. místo z osmi soutěžních týmů.

  Školu reprezentovali: Jakub Ježek, Viktor Javůrek, Kryštof Pešat a Matěj Kopka

  Za reprezentaci klukům děkujeme!

  Celý článek

  Vánoční akademie

  V roce 2019 nám tradiční vánoční zpívání v tělocvičně povýšilo na Vánoční akademii. Jednotlivé třídy měly připravené písně s vánoční tématikou. Sešli jsme se tak všichni poslední školní den v tomto roce a společně si zazpívali.

  Celý článek

  Mikulášská

  I v letošním roce na první stupeň zavítal Mikuláš se svými anděly a čerty. Každá třída zazpívala krásné písně a i letos jednohlasně slíbili, že budou hodní. Jako pozornost dostali adventní kalendář, aby se mohli den po dni blížit ke Štědrému večeru.

  Celý článek

  30. výročí Sametové revoluce

  Během celého týdne probíhala mezipředmětová výuka připomínající 30. výročí Sametové revoluce. Nejen v hodinách hudební výchovy se zakázanými písněmi, matematiky co by výpočtu samotného data, samozřejmě také během dějepisu a vlastivědy, kdy byla žákům hravou formou připomínána doba komunismu. Žáci během výtvarné a pracovní výchovy tvořili z krepového papíru karafiáty, co by symbol 17.listopadu. Celá škola se poté sešla v tělocvičně, kde jsme se seřadili do oblíbeného znaku Václava Havla, do tvaru srdce. Společně jsme si poslechli píseň Modlitbu pro Martu a na závěr všichni symbolicky zacinkali klíči. Každý si pak zanechal otisk prstu na české vlajce, která nám bude pro vzpomínku zdobit naši chodbu. A pamatujte, že mír a láska vítězí nad lží a nenávistí.

  Celý článek

  Halloweenská škola

  25.10. proběhla akce s názvem Halloweenská škola. Žáci v maskách chodili po jednotlivých stanovištích, která si pro ně připravila devátá třída, které bych chtěla tímto velmi poděkovat.

  Celý článek

  Dýně ve městě =O)

  Žáci 1. - 5. třídy, druhého oddělení školní družiny a Vendy Schindlerová ze 6. třídy se zapojili do akce pořádané DDM Vikýř a ozdobili dřevěné dýně. "Naživo" si je můžete prohlédnout před OC Central do pondělí 4. listopadu.

  Celý článek

  4. třída: Rodinná útrata

  Skupinová práce a její prezentace v hodině matematiky.

  „Tak to už se nedivím, že musí naši tolik pracovat“, řekla jedna žákyně.

  Celý článek