5. třída 2019/2020

Třídní učitelka:

Mgr. Blanka Koudelková

Rozvrh hodin

Archiv třídy

 

Akce třídy

  Ozoboti

  Při výuce informatiky nemusíme vždy sedět pouze u počítače. Při výuce základů programování jsme si vyzkoušeli jednoduché programování pomocí barevných kódů.

  Naši malí kamarádi ozoboti, měli za úkol "válet sudy".  Nejtěžší pro nás bylo správně vytvořit "sud" a nakreslit dráhu pro ozobota tak, aby ji uměl opravdu přečíst.

  Důležitým momentem byla spolupráce všech členů pracovní skupiny. Museli jsme si určit role, domluvit se na společné  strategii splnění úkolu a rozdělit si práci v rámci pracovního týmu tak, abychom úkol splnili v určeném čase.

  Celý článek

  Soutěž - Talent pro firmy

  Někteří žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili soutěže T - profi (talent firmy). Soutěžní úkol byl postavit jeřáb ze stavebnice Merkur dle zadaných parametrů. Za svůj výkon si žaci vybojovali krásné 4. místo z osmi soutěžních týmů.

  Školu reprezentovali: Jakub Ježek, Viktor Javůrek, Kryštof Pešat a Matěj Kopka

  Za reprezentaci klukům děkujeme!

  Celý článek

  Vánoční akademie

  V roce 2019 nám tradiční vánoční zpívání v tělocvičně povýšilo na Vánoční akademii. Jednotlivé třídy měly připravené písně s vánoční tématikou. Sešli jsme se tak všichni poslední školní den v tomto roce a společně si zazpívali.

  Celý článek

  Mikulášská

  I v letošním roce na první stupeň zavítal Mikuláš se svými anděly a čerty. Každá třída zazpívala krásné písně a i letos jednohlasně slíbili, že budou hodní. Jako pozornost dostali adventní kalendář, aby se mohli den po dni blížit ke Štědrému večeru.

  Celý článek

  30. výročí Sametové revoluce

  Během celého týdne probíhala mezipředmětová výuka připomínající 30. výročí Sametové revoluce. Nejen v hodinách hudební výchovy se zakázanými písněmi, matematiky co by výpočtu samotného data, samozřejmě také během dějepisu a vlastivědy, kdy byla žákům hravou formou připomínána doba komunismu. Žáci během výtvarné a pracovní výchovy tvořili z krepového papíru karafiáty, co by symbol 17.listopadu. Celá škola se poté sešla v tělocvičně, kde jsme se seřadili do oblíbeného znaku Václava Havla, do tvaru srdce. Společně jsme si poslechli píseň Modlitbu pro Martu a na závěr všichni symbolicky zacinkali klíči. Každý si pak zanechal otisk prstu na české vlajce, která nám bude pro vzpomínku zdobit naši chodbu. A pamatujte, že mír a láska vítězí nad lží a nenávistí.

  Celý článek

  Halloweenská škola

  25.10. proběhla akce s názvem Halloweenská škola. Žáci v maskách chodili po jednotlivých stanovištích, která si pro ně připravila devátá třída, které bych chtěla tímto velmi poděkovat.

  Celý článek

  Výtvarka nebo prevence?

  Jak jde dohromady výtvarná výchova s prevencí rizikového chování? Výborně! Nejdřív o sobě popřemýšlím, myšlenku nakreslím do jména a pak s ní seznámím spolužáky: "To jsem já a patřím do téhle třídy!"

  Tak tohle jsme my, páťáci, a umíme o sobě mluvit...

  Občas mluvíme až moc nahlas, ale výtvarka nám jde =O)

  Celý článek

  Dýně ve městě =O)

  Žáci 1. - 5. třídy, druhého oddělení školní družiny a Vendy Schindlerová ze 6. třídy se zapojili do akce pořádané DDM Vikýř a ozdobili dřevěné dýně. "Naživo" si je můžete prohlédnout před OC Central do pondělí 4. listopadu.

  Celý článek

  Sedmihorky 2019

  Povídali jsme si o bylinkách, potom jsme je natrhali a nakonec uvařili voňavé bylinkové čaje. Ochutnávali jsme všechny tak dlouho, až nezbyla ani kapka.

  Celý článek