6. třída

Třídní učitelka:

Ing. Lenka Mikulášková

Rozvrh hodin

Archiv třídy

 

 

Akce třídy

  Hubertka 2018

  Začátkem října se šesťáci se svojí třídní učitelkou paní Mikuláškovou zúčastnili preventivní výjezdové akce "Spolu a zdravě" na chatě Hubertka.  Akce byla zaměřena především na posilování zdravých kolektivních vztahů. Při zážitkových aktivitách měli žáci možnost se lépe poznat, vyzkoušet si svoje limity i potrénovat sebekázeň. Seznamovací hry, soutěže týmů, mapování terénu, adaptační program, chystání jídla, úklid chalupy, příprava táboráku, noční pochod i tolik obávaný výstup na Smrk prověřil jejich schopnosti i dovednosti. A že se ještě mají co učit....

  Ke zdaru akce přispělo nádherné počasí a realizační tým ve složení paní Mikulášková, Riegerová, Neubauerová - ve spolupráci s vedoucí stravování a Patrikem Müllerem z Majáku. Další foto na Zoneramě.

  Celý článek

  Florbalový turnaj mladších žáků – 2. místo

  Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili florbalového turnaje v Městské sportovní hale. Hráli skvěle a nakonec vybojovali 2. místo.

  Celý článek

  Co je fyzika?

  Už v prvních hodinách jsme se pokusili všemi prostředky poznávat fyziku. Pracovali jsme s učebnicí, sbírali nápady s pomocí tabletů na interaktivní tabuli, dělali pokusy a snažili se vysvětlit pozorované výsledky. Také v letošním roce se budeme snažit, aby si poznatky z výuky mohl občas potrénovat každý sám, nebo aby mohl na tom spolupracovat s kamarády. K tomu se mimo jiné dobře hodí různá chytrá zařízení, která umožňují plnit úkoly nebo odpovídat na otázky. Takový způsob práce vyžaduje spolupráci všech a dodržování pravidel. Věříme, že se nám to bude dařit.

  Celý článek