8. třída 2019/2020

Třídní učitel:

Mgr. Martin Kubeček

Rozvrh hodin

Archiv třídy

 
 
 

Akce třídy

  Zeměpisné domino

  Na závěr kapitoly, ve které jsme se zabývali politickým zeměpisem, jsme si pro zopakování nejdůležitějších pojmů, s nimiž jsme se seznámili, vyráběli domino.

  Nejprve jsme si museli vytvořit dvojice pojem - vysvětlení a potom je seskupit a rozstříhat tak, aby vznikla hra domino. Na začátku jsem se všichni shodli na tom, že hru domino dobře známe, ale ukázalo se, že jednoduchý úkol to pro nás nebyl. I přes některé potíže a nedostatky při promýšlení strategie splnění úkolu, se nakonec podařilo několik herních sad vytvořit. Jejich funkčnost jsme ověřili tím, že jsme si domino zahráli a zároveň si tak procvičili základní pojmy z politického zeměpisu, jako je například HDP, parita kupní síly, stupeň rozvoje státu, definice světadílu, státní hranice , Commonwealth, WHO, UNESCO, NAFTA atd.

   

  Celý článek

  Za národy světa napříč kontinenty

  Na pátek 6. března si žáci osmého ročníku naplánovali projektový den na téma Za národy světa napříč kontinenty. V několika předchozích hodinách zeměpisu se zabývali tématickým celkem "Obyvatelstvo světa". Zkoumali faktory ovlivňující rozmístění obyvatelstva na Zemi, různé ukazatele rozdílné osídlení světa, věkové složení obyvatelstva vyjádřené pomocí věkových pyramid, příčiny a důsledky migrace, uprchlictví, lidské rasy, národy, jejich jazyky a kulturu.

  Každá ze čtyř skupin postupně svým spolužákům představila obyvatelstvo vybraného kontinentu a připravila jim gurmánský zážitek v podobě tradičního pokrmu. Asijskou oblast reprezentovaly jarní rolky z vietnamské kuchyně, evropskou část světa připomněly francouzské palačinky Crepe Suzette, ze Střední Ameriky všichni ochutnali quacamole a Severní Ameriku jim přiblížil hamburger a americké brambory.

   

  Celý článek

  Vánoční akademie

  V roce 2019 nám tradiční vánoční zpívání v tělocvičně povýšilo na Vánoční akademii. Jednotlivé třídy měly připravené písně s vánoční tématikou. Sešli jsme se tak všichni poslední školní den v tomto roce a společně si zazpívali.

  Celý článek

  30. výročí Sametové revoluce

  Během celého týdne probíhala mezipředmětová výuka připomínající 30. výročí Sametové revoluce. Nejen v hodinách hudební výchovy se zakázanými písněmi, matematiky co by výpočtu samotného data, samozřejmě také během dějepisu a vlastivědy, kdy byla žákům hravou formou připomínána doba komunismu. Žáci během výtvarné a pracovní výchovy tvořili z krepového papíru karafiáty, co by symbol 17.listopadu. Celá škola se poté sešla v tělocvičně, kde jsme se seřadili do oblíbeného znaku Václava Havla, do tvaru srdce. Společně jsme si poslechli píseň Modlitbu pro Martu a na závěr všichni symbolicky zacinkali klíči. Každý si pak zanechal otisk prstu na české vlajce, která nám bude pro vzpomínku zdobit naši chodbu. A pamatujte, že mír a láska vítězí nad lží a nenávistí.

  Celý článek