8. třída

Třídní učitelka:

Ing. Lenka Mikulášková

 

 

Akce třídy