Preventivní programy

Dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí ve formátu PDF:

Minimální preventivní program

Program proti šikanování

Prevence rizikového chování

V rámci prevence rizikového chování budou i v letošním školním roce ve škole realizovány preventivní programy, které vycházejí z komplexního programu „Jít dál“. Cílem tohoto programu je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku a při takto zajištěné návaznosti efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků.

Programy primární prevence zajišťují odborní lektoři ze společnosti Maják o.p.s., Liberec.

Realizace preventivních programů ve školním roce 2018/2019

4. ročník: Alkohol a kouření
5. ročník: Kybersvět; Jsem originál
6. ročník: Závislosti; Čas změny
7. ročník: Krása; Návykové látky
8. ročník: Sexualita; Digitální domorodci
9. ročník: Rizikové sexuální chování; Extremismus

Adaptační program – 6. ročník – 9. 10. 2018 – v rámci výjezdové preventivní akce

Tematické programy: Agrese – 3. ročník

Programy budou realizovány ve 2. pololetí , termíny programů budou upřesněny.

Bližší informace o programech na majakops.cz.

Lenka Riegerová, školní metodik prevence